<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=301068181058013&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content
ANY ACADÈMIC 2022-23 | XXIX Edició

Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris

Adquireix tots els coneixements tributaris sobre la legislació vigent

hisenda

Pla d'estudis 2022-23

Matèries bàsiques

Impost sobre Societats

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Impost sobre el Valor Afegit

Comptabilitat I

Comptabilitat II

Tributs diversos

Impost sobre Transmissions Patrimonials, Successions i Donacions

Duanes i Imposts Especials

Fiscalitat dels no Residents

Procediments tributaris

Llei General Tributària

Infraccions i Sancions Tributàries

Procediments de Gestió Tributària

Procediment Inspector

Procediments Recaptadors

Procediments Concursals

Recursos i Reclamacions

 

ET PREPARAM PER AL FUTUR

Un màster adaptat a la realitat fiscal i les demandes de 2022

El màster d'Hisenda Pública t'ofereix un programa flexible i adaptat a les teves necessitats. 

Aquest curs permet matricular-se al màster complet o cursar assignatures soltes per anar completant, si es cau, el màster en varis anys. A més, s'inclouen tres assignatures (IRPF, IS i IVA) amb presencialitat virtual per millorar la conciliació personal i laboral.

Podràs seguir les classes des del teu ordinador i participar activament mentre el professor imparteix la seva sessió en directe, o bé veure la gravació amb posterioritat.

hisenda
LA TEVA SATISFACCIÓ, EL NOSTRE COMPROMÍS

“Oferim una experiència formativa completa, contrastada i millorada durant gairebé 30 anys. Ens avala una alta taxa d’inserció professional"

Dr. Eugeni Aguiló

Catedràtic d'Economia Aplicada

Sortides professionals

 

Els estudis cursats en aquest màster permeten sumar-se a un ampli ventall de possibilitats laborals: integrar-se en despatxos professionals, com assessories tributàries o assessories comptables, o formar part dels departaments administratius o financers d’empreses.

Els estudiants que han cursat alguna de les vint-i-vuit edicions que s’han dut a terme fins ara dirigeixen despatxos professionals de les Illes, s’han integrat a empreses en llocs de gerència o d’alta qualificació o desenvolupen l’activitat professional d’assessorament de forma independent.

Informa't més